SRUG Среща #05

You are currently viewing SRUG Среща #05

Презентации

Приложение и работа с фази в Revit – арх. Станислав Станиславов @ Dare Architects

Работа с параметри. Dynamo-мост между Revit и Excel – инж. Петър Андонов @coBuilder Bulgaria

Ето че месеците се изтърколиха бързо и дойде време за първата за 2019 година Sofia Revit User Group среща. Тя се състоя на 02.12.2019. Събитието се радва на много добра посещаемост-повече от 60 души. Имаше колеги от разнообразни специалности, включително представители на браншови органзиации като КАБ и КСБ. Забелязахме и много нови лица, което ни радва и ни дава смисъл да продъжлаваме с инициативата Sofia Revit User Group.

Запази се традиционният формат от две презентации и разговори след тях. Темите бяха :

Приложение и работа с фази в Revit – арх. Станислав Станиславов @ Dare Architects

Работа с параметри. Dynamo-мост между Revit и Excel – инж. Петър Андонов @coBuilder Bulgaria

За пръв път разгледахме функционалностите, които предлага Autodesk Revit при работа с фази. Този инструмент е изключително полезен при работа по проекти, включващи преустройство или при проекти, изпълняващи се на отделни етапи. Софтуерът позволява улеснено проследвяване на съществуващо положение, разрушаване и нова намеса, или просто проследяване на отделнтие етапи на изпълнение на даден проект. Повече може да видите в презентацията на арх. Станислав Станиславов.

Втората част на презентациите беше отново поле за изява на Dynamo. Този допълнителен софтуер се оказва много полезен в разнообразни задачи. Бяха представени подходи на работа, в които Dynamo се явява липсващото звено за връзка между Revit и Excel. Разгледаните казуси показаха как можем да четем стойности на параметри от Excel и да ги записваме в Revit. Обратният вариант също беше разгледан през примери от практиката на инж. Петър Андонов.

Най-интересното винаги остава за края. След презентациите имахме възможност да споделим опит и виждания с много колеги. Имаше разговори не само между проектанти и проектанти , но и между строители и проектанти, софтуерни разработчици и проектанти. Такива връзки считаме за едно от най-ценните неща, които ни носят тези срещи. Надяваме се да успяваме да свържем все повече звена, въвлечени в инвестиционния процес, и така да извлечем максимума от BIM технологията.

Очакваме с нетърпение следващата ни среща! Пишете ни, за да споделите вашия опит и да станете някой от следващите лектори. Ако имате идея за друг формат на срещите, ако имате въпрос , идея или просто коментар – насреща сме за всякакви дискусии и разговори. Присъединете се към facebook групата Sofia Revit User Group, където можете да пишете за всичко, което ви вълнува, свързано с BIM и Revit. Бъдете активни, за да се развиваме заедно!

Видео от събитието

Снимки от събитието

Вашият коментар