SRUG

През последните години в инвестиционното проектиране в Бъглария все по-често се използва софтуера Autodesk Revit. Този инструмент набира все по-голяма популярност, което ни мотивира да създадем локална група, която да обедини всички заинтересувани лица, свързани със софтуера и темата за BIM и дигитализацията на строителния сектор. 
Вярваме, че създаването на тази група ще повиши общата осведомесност и ще помогне за повишаване на нивото на владеене и въвеждане на добри практики у нас. Това следва да се постигне чрез свързване на заинтересованите лица и обмен на опит и знания.

Част от основните целите на Sofia Revit User Group (SRUG) са:

 • Да се създаде група от заинтересовани страни, обединени от употребата на софтуерния продукт Autodesk Revit, свързани технологии (BIM) и допълнителни инструменти.
 • Да се организират регулярни срещи, на които да се споделя опит и да се свързват заинтересовани в процесите по употреба на Autodesk Revit страни
 • Да бъде гласа на Autodesk Revit обществото не само в София, но и на територията на цялата страна.
 • Да е платформа за споделяне на добри практики при ежедневната работа с Autodesk Revit.
 • Да е платформа за споделяне на BIM съдържание за Autodesk Revit.
 • Да е платформа за споделяне на полезни материали за обучения във връзка с изпозлването на Autodesk Revit.
 • Да информира и да служи за пример за ползите от използване на Autodesk Revit в сторителния сектор.
1 +
Съмишленици
0
Събития на живо
0 +
Запотени бутилки

СЪБИТИЯ

ЗАЯВИ ТЕМА

  СПОНСОРИ

  ПОДКРЕПИ НАШАТА КАУЗА В PATREON:

  КОНТАКТИ