SRUG Среща #07 1/2

You are currently viewing SRUG Среща #07 1/2

Презентация:

След дълга пауза Sofia Revit User Group отново организира среща. Този път изцяло онлайн. Темата беше свързана с дигитализацията в сферата на строителството с приложен пример от Норвегия. Засегнат беше целият жизнен цикъл на строежите от проектирането, през входиране и одобряване на прокети, през строителството до експлоатацията. Презентацията беше представена от арх. Силвия Умникова, която има дългогодишен международен опит.

Видео от събитието:

Вашият коментар