SRUG Среща #14

You are currently viewing SRUG Среща #14

Резюме

#14 Среща на Sofia Revit User Group се проведе на 19.03.2024г. Това бе първата среща за новата 2024 година. Обстоятелствата наложиха срещата да се състои на нова локация. За щастие имахме чудесни домакини в лицето на Barter Community Hub

В деня на срещата залата приюти колеги от различни специалности, обединени за пореден път от идеята за дигитализацията в сферата на сторителството и проектантския процес, с ползването на Revit като основен инстурмент. Свободни столове не останаха и лекторите се радваха на вниманието на публиката.

Презентация 1:

Revit за ВиК проектанти. Презентацията беше представена от инж. Станислав Янков,част от екипа на Alement

За пръв път имахме възможност да научим за гледната точка на ВиК проектантите при ползването на Revit. До сега не беше представяне тема, засягаща този аспект на инвестиционното проектиране. В началото колегата ни запозна с неговия опит в сферата. Разгледани бяха основните плюсове и минуси при работа с Revit в сравнение със стандартен подход на работа в CAD среда, разбира се – през призмата на ВиК проектанта. След изложението се оказа, че Revit не винаги е предпочитаният инструмент за всяка задача или проект. Например за линейни обекти CAD средата остава предпочитана. 

След направения паралел между BIM и CAD, беше обърнато внимание на ползите при ползване на допълнителни продукти за надграждане на стандартната функционалност на Revit. Бяха изтъкнати няколко основни ползи като персонализиране, автоматизиране, разширени възможности за моделиране и интеграция с други софтуерни продукти. Конкретно беше обърнато внимание на един особено ценен продукт за улеснение на работата на ВиК проектантите Victualic

В заключение Станислав показа няколко подхода на работа и инструмента, които са ключови за успешната работа на ВиК проектанта. Обърна внимание на подценявания инструмент „Justify“, показа как може да се копират по нива текстове и етикети в аксонометрии. На финала имаше интересна дискусия с въпроси и отговори, изасняващи по-детайлно аспекти от работата на лектора.

Повече по темата можете да научите от записа на презентацията. Линк е наличен по-долу.

Презентация 2:

Дигитален двойник на града. Градът в 3D за проектантите: моделиране, полезни анализи и отворени данни. Презентацията беше представена от арх. Евгений Ширинян @ GATE Institute

Втората презентация от събитието се прицели в по-общия мащаб на дигиталзиацията в контекста на града. Разширен беше обхватът на разглежданата проблематика, като от сграда или инсталация се пренесе на ниво град. 

Презентацията беше изключително интересна, като даде различна гледна точка над 3D моделите и данните, които събираме, създаваме и анализираме. В първата част фокусът беше в събирането и видовете данни. Разгледа се чисто геометричната информация за градската среда. Бяха показани методи за събиране на информация за сградния фонд чрез ортофото, облаци от точки и други. В следващите слайдове на презентацията се обърна се внимание на динамичните данни – температура, текущи сртроежи, нива на шум и трафик.

Във втората част на изложението се разгледа потенциалната нужда и полза на проектанта от наличието на 3D градски данни. Обърна се внимание как текущото ниво на нормативна регулация разглежда градоусторйствените регулации само в 2D проекции и не отчита 3D контекста в неговата пълнота. Допълнително различните сертификационни системи и други регулации дават своите изисквания за ослънчаване, визуални връзки или други параметри. Именно в такъв контекст наличието на дигитален градски двойник би било изключително полезно. Разгледаха се примери за оценка на ослънчаване, енергийно моделиране, визуален анализ и други. По-подробно бяха показани възможни подходи на работа в тази посока.

За да се запознаете в детайл с темата, последвайте линка със записа от презентация по-долу.

Видео от събитието:

Снимки от събитието:

Вашият коментар