SRUG Среща #10

You are currently viewing SRUG Среща #10

Резюме

#10 Среща на Sofia Revit User Group се проведе на 30.11.2022г. Записаните бяха рекорден брой – 110! Имаше такива, които не успяха да присъстват и така на живо се срещнахме близо 70 инженери, архитекти и колеги, кипящи в сферата на BIM, дигитализацията и Revit. По традиция след края на презентациите имаше време за дискусии, обмяна на опит и контакти, придружени с приятно запотена бутилка бира и вкусна хапка. 

Презентация 1:

Създаване на Revit модели на база лазерно сканиране за същестуващи сгради и съоръжения. Презентацията беше представена от инж. Паулина Раева @ MAP.ING 

Презентацитя засегна темата за създаването на As-Built модели. Беше разгледан подход на работа, който ползва за основа облак от точки. Обърна се внимание на подготовката му, видовете и начините на създаване. Друг много важен аспект е ясното задание за моделиране, което е в пряка връзка с нивото на детайлност на бъдещия Revit модел и нивото на информация в него. Ясното дефиниране на тези рамки е ключово при създаването на Revit модели. Повече за тънкостите, които бяха споделени, ще намерите във видеото.

Презентация 2:

Revit през погледа на строителния инженер. Армировка и работа с аналитичен модел.. Презентацията беше представена от инж. Мартин Медаров @ Mott MacDonald

Строителните инженери не бяха пренебрегнати и презентацията беше ориентирана към проблематики, свързани с тяхната специалност. По-подробно се разгледа темата за моделирането на армировки в среда на Revit. Фокусът беше върху добрите практики и възможности за автоматизация чрез Dynamo. Споделиха се и нововъдения по отношение на пряко свързани функционалности на Revit във версия 2023. Освен за армировки, стана дума и за аналитичен модел. Като важна част от работата на строителния инженер, той беше разгледан и бяха дадени насоки за работата с него.

Видео от събитието:

Снимки от събитието:

Вашият коментар