SRUG Среща #13

You are currently viewing SRUG Среща #13

Резюме

#13 Среща на Sofia Revit User Group се проведе на 23.11.2023г.  Събитието се радва на добра посещаемост и повече от 60 души станаха част от събитието на живо. Независимо от наближаващите празници и крайни срокове по проекти, колеги от различни специалности се събраха, обединени от темата за BIM, Revit и дигитализацяита в строителния сектор в България.

Презентация 1:

Revit Phases – От идея до история. Презентацията беше представена от арх. Мартин Евлогиев , преподавател в УАСГ и част от екипа на АРХОНТ

Презентацията беше фокусирана върху употребата на фазите в среда на Revit. Започна с разглеждане и запознаване с особеностите и принципте на работа. В последствие колегата запозна аудиторията с различните графични настройки и организация на изгледите в модела при работа с фази. Именно тези първоначални насторйки и органзиация са ключови за успешното имплементиране на този подход на работа. Ако често ви се налага да позлвате фази, то тези насторйки е удачно да залегнат в шаблона за Revit модели, който ползвате.

Във втората част на презентацията се разгледаха възможните сценарии на ползване на фазите. Разгледаха се няколко по-чести ситуации. Такива са изменение на одобрена проектна документация, съгласно чл. 154 от ЗУТ, проекти за „саниране“ и ремонти, както и работа по обекти със статут на Недвижима културна ценност – Паметник на културата или друг тип реновации.

Всяка от ситуациите има своите особености и изисква специфичен подход при изпозлването на фазите. Разлики има в насторйките и графичното оформяне. В част от ситуациите за постигане на необходимата графика се ползват и допълнителни анотативни семейства.

Повече по темата можете да научите от записа на презентацията. Линк е наличен по-долу.

Презентация 2:

Работа с Assemblies в Revit – принципи и особености. Презентацията беше представена от инж. Десислава Спасова @ Züblin AG (Z-Design EOOD)

Втората презентация от събитието направи завой към практиката на колегите строителни инженери. Това обаче далеч не значи, че темата беше ограничена до тяхното поле на работа. Разгледана беше категорията Assemblies и нейните особености.

Тази част от Revit може да бъде полезна на проектанти по всички части. Важно е обаче добре да се познават особеностите и начина на работа. В началото на презентацията се направи въведение, разясняващо същността на Assembly. Бяха показани и стъпките за създаване на такива елементи. Тук ключово се оказва разпознаването на еднакви Assembly елементи от Revit. За да се случи това е необходимо да са изпъклнени определени условия – повече за тях в записа от презентацията. След създаването на самите елементи се обърна внимание на генерирането на изгледи към тях и съпътсвтащите стъпки.

Във втората част на презентацията се направи съпоставка между Model Groups и Assemblies. Двата компонента споделят общи черти, но имат и своите разлики. Именно доброто познаване и на двете е ключ към успешната и ефективна работа. В заключение колегата сподели примеро от проектантската ѝ практиката по реални обекти. 

За да се запознаете в детайл с темата, последвайте линка със записа от презентация по-долу.

Видео от събитието:

Снимки от събитието:

Вашият коментар